"ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน" หน้าหลัก ประวัติ ท่องเที่ยว กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวมูล จัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ข่าวสาร / สาระน่ารู้ ติดต่อเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
วัตถุประสงค์
วิสัยทัศน์-ภารกิจ
โครงสร้าง อบต.
 • ผู้บริหาร
 • สำนักปลัด
 • กองการศึษา
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • ฝ่ายนิติบัญญัติ/สภา อบต.
 • ตรวจสอบภายใน
 • สมรรถนะบุคคลากร
  ยุทธศาสตร์ศาสตร์ (พ.ศ.2561-2565)
  แผนที่ อบต.
  สภาพทางเศรฐกิจ
  สภาพทางสังคม
  โครงสร้างพื้นฐาน
  อำนาจหน้าที่ / การบริการ
  พื้นที่รับผิดชอบ
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
  แหล่งท่องเที่ยว
  กิจกรรม
  ข่าวสาร / สารน่ารู้
  แผนการจัดการความรู้ ( KM )
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี
  คำแถลงผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการเบิกจ่ายเงิน
  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 2561-2580
  นโยบายรัฐ การบริการสาธารณะ การช่วยเหลือประชาชนภายใต้สถานการณ์เร่งด่วน
  คู่มือ ระเบียบกฎหมายท้องถิ่น
  ติดต่อเจ้าหน้าที่
   
  ค้นหา
   
   
   
  รวมลิงค์ อบต.
   
   
   


  แสดงผล  หน้าที่ จากทั้งหมด 6 หน้า

  โครงการรณรงค์โรคไข้เลือดออกและการพ่นหมอกควัน ปีงบประมาณ 2563
  โครงการรณรงค์โรคไข้เลือดออกและการพ่นหมอกควัน ปีงบประมาณ 2563

  มี 5 ภาพ เปิดดู 22 ครั้ง
  โครงการวินัยจราจร 22 ก.ค.2563
  โครงการวินัยจราจร 22 ก.ค.2563

  มี 6 ภาพ เปิดดู 19 ครั้ง
  โครงการถวายเทียนพรรษา ณ วัดหนองคึก 3 ก.ค. 63


  มี 6 ภาพ เปิดดู 18 ครั้ง
  พิธีหล่อเทียนพรรษา ณ วัดหนองคึก 29 มิ.ย. 63
  พิธีหล่อเทียนพรรษา ณ วัดหนองคึก 29 มิ.ย. 63

  มี 5 ภาพ เปิดดู 26 ครั้ง
  การประชุมประจำเดือนชมรมผู้สูงอายุ 5 ก.พ. 63
  การประชุมประจำเดือนชมรมผู้สูงอายุ 5 ก.พ. 63

  มี 5 ภาพ เปิดดู 16 ครั้ง
  คณะกรรมการตรวจนิเทศและติดตามผลการปฏิบัติราชการตามนโยบาลสำคัญ
  คณะกรรมการตรวจนิเทศและติดตามผลการปฏิบัติราชการตามนโยบาลสำคัญ

  มี 4 ภาพ เปิดดู 15 ครั้ง
  8 ม.ค. 62 แลกของขวัญปีใหม่ผู้สูงอายุ
  8 ม.ค. 62 แลกของขวัญปีใหม่ผู้สูงอายุ

  มี 5 ภาพ เปิดดู 24 ครั้ง
  11 ก.ย. 2562 สเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง
  11 ก.ย. 2562 สเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง

  มี 5 ภาพ เปิดดู 25 ครั้ง
  โครงการอบรมสิทธิและหน้าที่สตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  โครงการอบรมสิทธิและหน้าที่สตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  มี 5 ภาพ เปิดดู 21 ครั้ง
  28 ส.ค. 62 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
  28 ส.ค. 62 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

  มี 5 ภาพ เปิดดู 19 ครั้ง
  11 ก.ค. 62 โครงการส่งเสริมอาชีพของกลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 1-12
  11 ก.ค. 62 โครงการส่งเสริมอาชีพของกลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 1-12

  มี 5 ภาพ เปิดดู 28 ครั้ง
  14 สิงหาคม 2562 การออกกำลังกายด้วยยางรัดพลาสติก โดย รพ.สต.บั
  14 สิงหาคม 2562 การออกกำลังกายด้วยยางรัดพลาสติก โดย รพ.สต.บั

  มี 5 ภาพ เปิดดู 28 ครั้ง
  24 ก.ค. 2562 การทำลูกประคบสมุนไพร
  24 ก.ค. 2562 การทำลูกประคบสมุนไพร

  มี 7 ภาพ เปิดดู 32 ครั้ง
  25 ก.ย. 2562 การร้อยลูกปัดทำพวงกุญแจ
  25 ก.ย. 2562 การร้อยลูกปัดทำพวงกุญแจ

  มี 4 ภาพ เปิดดู 21 ครั้ง
  26 มิ.ย. 62 อบรมการเพาะเห็ดนางฟ้า
  26 มิ.ย. 62 อบรมการเพาะเห็ดนางฟ้า

  มี 4 ภาพ เปิดดู 21 ครั้ง
  กศน.สอนหนังสือ การอ่านและการเขียนหนังสือ
  กศน.สอนหนังสือ การอ่านและการเขียนหนังสือ

  มี 5 ภาพ เปิดดู 19 ครั้ง
  ตรวจวัดความดันโลหิตผู้สูงอายุ
  ตรวจวัดความดันโลหิตผู้สูงอายุ

  มี 3 ภาพ เปิดดู 14 ครั้ง
  27 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนผู้สูงอายุ "ฤาษีดัดตน การพอกตาด้ว
  27 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนผู้สูงอายุ "ฤาษีดัดตน การพอกตาด้ว

  มี 9 ภาพ เปิดดู 15 ครั้ง
  ส่งเสริมอาชีพในการขาย หารายได้ให้กับผู้สูงอายุ
  ส่งเสริมอาชีพในการขาย หารายได้ให้กับผู้สูงอายุ

  มี 4 ภาพ เปิดดู 18 ครั้ง
  27 มีนาคม 2562 การจัดทำพวงหรีดขายให้กับงานศพภายในตำบลบัวสลี
  27 มีนาคม 2562 การจัดทำพวงหรีดขายให้กับงานศพภายในตำบลบัวสลี

  มี 4 ภาพ เปิดดู 15 ครั้ง
  12 มิ.ย. 62 ทันตแพทย์ รพ.แม่ลาว ตรวจสุขภาพในช่องปากและฟันของ
  12 มิ.ย. 62 ทันตแพทย์ รพ.แม่ลาว ตรวจสุขภาพในช่องปากและฟันของ

  มี 4 ภาพ เปิดดู 15 ครั้ง
  11 ก.ย. 62 ทำเหรียญโปรยทาน
  11 ก.ย. 62 ทำเหรียญโปรยทาน

  มี 3 ภาพ เปิดดู 12 ครั้ง
  11 ก.ย. 62 ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
  11 ก.ย. 62 ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

  มี 4 ภาพ เปิดดู 14 ครั้ง
  10 ตุลาคม 2561 ตัดเย็บผ้ากันเปื้อน
  10 ตุลาคม 2561 ตัดเย็บผ้ากันเปื้อน

  มี 4 ภาพ เปิดดู 12 ครั้ง
  10 ก.ค. 2562 น้ำยาเอนกประสงค์ทำความสะอาด
  10 ก.ค. 2562 น้ำยาเอนกประสงค์ทำความสะอาด

  มี 5 ภาพ เปิดดู 12 ครั้ง
  8 พ.ค. 62 โรงเรียนผู้สูงอายุ ฤาษีดัดตน
  8 พ.ค. 62 โรงเรียนผู้สูงอายุ ฤาษีดัดตน

  มี 3 ภาพ เปิดดู 15 ครั้ง
  5 กันยายน 2562 ประชุมประจำเดือนผู้สูงอายุ
  5 กันยายน 2562 ประชุมประจำเดือนผู้สูงอายุ

  มี 4 ภาพ เปิดดู 13 ครั้ง
  15 พ.ค. 62 เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้
  15 พ.ค. 62 เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้

  มี 4 ภาพ เปิดดู 13 ครั้ง
  11 ก.ค. 62 โครงการส่งเสริมอาชีพของกลุ่มแม่บ้านบัวสลี
  11 ก.ค. 62 โครงการส่งเสริมอาชีพของกลุ่มแม่บ้านบัวสลี

  มี 3 ภาพ เปิดดู 18 ครั้ง
  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าที่ทำการ
  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าที่ทำการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

  มี 7 ภาพ เปิดดู 16 ครั้ง

  [1] 2 3 4 5 6 ถัดไป สุดท้าย

   

   
  ค้นในGoogle ค้นใน Buasalee.go.th
  ท่องเที่ยวเชียงราย
  เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริหารจัดการท่องเที่ยวเชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
  ข่าวสารท้องถิ่น
  เชียงรายทูเดย์ | สวท.เชียงราย | จังหวัดเชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
  สถาบันการศึกษา
  มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | รร.พาณิชยการเชียงราย | รร.วิรุณบริหารธุรกิจ | รร.เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
  ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 569128 ครั้ง 9slotsjb1csljo
  เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

  องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ตำบลบัวสลี อำเภแแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
  โทร. 053-673657 แฟกซ์ 053-673885

  Copyright ©2016 www.buasalee.go.th. All Rights Reserved :: Design by Chiangrai Enter Soft ::