"ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน" หน้าหลัก ประวัติ ท่องเที่ยว กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวมูล จัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ข่าวสาร / สาระน่ารู้ ติดต่อเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
หน้าหลัก อบต.บัวสลี
ข้อมูลทั่วไป อบต.บัวสลี
วัตถุประสงค์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้าง อบต.บัวสลี
ผู้บริหาร อบต.บัวสลี
สำนักงานปลัด อบต.บัวสลี
ส่วนการศึกษา อบต.บัวสลี
ส่วนการคลัง อบต.บัวสลี
ส่วนโยธา อบต.บัวสลี
ฝ่ายนิติบัญญัติ/สภา อบต.บัวสลี
หน่วยตรวจสอบภายใน
สมรรถนะ
ยุทธศาสตร์
แผนที่
สภาพทางเศรษฐกิจ ตำบลบัวสลี
สภาพทางสังคม ตำบลบัวสลี
โครงสร้างพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่ / การบริการ
พื้นที่รับผิดชอบ อบต.บัวสลี
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ อบต.บัวสลี
กิจกรรม อบต.บัวสลี
ข่าวสาร / สาระน่ารู้ อบต.บัวสลี
แผนจัดการองค์ความรุ้ ( KM )
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
ค้นหา
 
 
 
รวมลิงค์ อบต.
 
 
 

หัวข้อข่าว :

พบข้อมูล 215 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ ::: 1 จากทั้งหมด 3 หน้า

วันที่ประกาศ
หัวข้อข่าว
เปิดอ่าน
29 พฤษภาคม 2020
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 10
08 พฤษภาคม 2020
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 30
20 เมษายน 2020
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 329
03 เมษายน 2020
 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 อบต.บัวสลี 18
03 เมษายน 2020
 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 29
03 เมษายน 2020
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 20
01 เมษายน 2020
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน มีนาคม 25563) 18
31 มีนาคม 2020
 การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ จว.ชร. 17
06 มีนาคม 2020
 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 32
20 กุมภาพันธ์ 2020
 รายงานการประชุมสปสช อบต.บัวสลี ครั้งที่ 2/2563 ลว. 13กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมอบต.บัวสลี 43
20 กุมภาพันธ์ 2020
 รายงานการประชุมสปสช อบต.บัวสลี ครั้งที่ 1/2563 ลว. 27 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอบต.บัวสลี 30
14 กุมภาพันธ์ 2020
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสันป่าก่อ เชื่อมถนนคลองชลประทาน หมู่ที่ 7 34
07 กุมภาพันธ์ 2020
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 29
08 มกราคม 2020
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 50
03 มกราคม 2020
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน ธันวาคม 2562 34
11 ธันวาคม 2019
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 83
02 ธันวาคม 2019
 รายงานงบการเงินเดือน พฤศจิกายน 2562 107
28 พฤศจิกายน 2019
 งบการเงินปีงบประมาณ 2562 117
26 พฤศจิกายน 2019
 ประกาศองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฯ 143
26 พฤศจิกายน 2019
 กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่นในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี 77
05 พฤศจิกายน 2019
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 93
28 ตุลาคม 2019
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง การรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2562 116
17 ตุลาคม 2019
 รายงานผลดำเนินงานโครงการบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ปี พ.ศ.2562 121
03 ตุลาคม 2019
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562 130
03 ตุลาคม 2019
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีเรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 179
03 ตุลาคม 2019
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีเรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 และแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 119
30 กันยายน 2019
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง งบทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี 154
27 กันยายน 2019
 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรืแผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่4 (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน) 121
25 กันยายน 2019
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 (ครั้งที่ 2) 142
11 กันยายน 2019
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 79
23 สิงหาคม 2019
 สรุปผลการดำเนินโครงการคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 117
19 สิงหาคม 2019
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562 103
05 กรกฏาคม 2019
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาตรที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562) 199
04 กรกฏาคม 2019
 รายงานผลการปฏิบัติงานไตรมาส 3 178
04 กรกฏาคม 2019
 รายงานงยประจำเดือน มิถุนายน 2562 126
04 กรกฏาคม 2019
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 136
03 กรกฏาคม 2019
 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 117
03 กรกฏาคม 2019
 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที 1 ประจำปี 2562 138
03 กรกฏาคม 2019
 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที 2 ประจำปี 2562 114
03 กรกฏาคม 2019
 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที 1 ประจำปี 2562 137
03 กรกฏาคม 2019
 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที 4 ประจำปี 2561 139
03 กรกฏาคม 2019
 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที 3 ประจำปี 2561 138
29 มิถุนายน 2019
 ประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม 111
27 มิถุนายน 2019
 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 139
27 มิถุนายน 2019
 แผนอัตรากำลังพ.ศ2561-2563 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2562 174
19 มิถุนายน 2019
 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี 146
19 มิถุนายน 2019
 แผนพัฒนาการฝึกอบรมรายบุคคล61-64 205
18 มิถุนายน 2019
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี 344
06 มิถุนายน 2019
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 196
05 มิถุนายน 2019
 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.บัวสลี 166
05 มิถุนายน 2019
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 62 391
05 มิถุนายน 2019
 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 152
04 มิถุนายน 2019
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต บัวสลี 192
04 มิถุนายน 2019
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 149
04 มิถุนายน 2019
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน 173
04 มิถุนายน 2019
 แผนการใช้จ่ายเงิน องค์การบริิหารส่วนตำบลบัวสลี 198
08 พฤษภาคม 2019
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 176
10 เมษายน 2019
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาตรที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2562) 150
10 เมษายน 2019
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาตรที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561) 154
10 เมษายน 2019
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 163
11 มีนาคม 2019
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 648
07 กุมภาพันธ์ 2019
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 233
09 มกราคม 2019
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่องสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 201
27 ธันวาคม 2018
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง การยื่นแบบพิมพ์แสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือน ภาษ๊ป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2562 274
06 ธันวาคม 2018
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 444
12 พฤศจิกายน 2018
 เผยแพร่ข้อมูลข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 217
09 พฤศจิกายน 2018
 งบเดือน ตุลาคม 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี 216
07 พฤศจิกายน 2018
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง งบทรัพย์สิน (เพิ่มเติม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี 316
05 พฤศจิกายน 2018
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่องสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 269
30 ตุลาคม 2018
 รายงานผลการปฏิบัติงาน 226
30 ตุลาคม 2018
 งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 241
25 ตุลาคม 2018
 ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 226
25 ตุลาคม 2018
 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 4 575
19 ตุลาคม 2018
 ประกาศประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 213
19 ตุลาคม 2018
  การดำเนินงานโครงการให้บริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2561 215

[1] 2 3 Next Last

 

 
ค้นในGoogle ค้นใน Buasalee.go.th
ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริหารจัดการท่องเที่ยวเชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น
เชียงรายทูเดย์ | สวท.เชียงราย | จังหวัดเชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | รร.พาณิชยการเชียงราย | รร.วิรุณบริหารธุรกิจ | รร.เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 525125 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ตำบลบัวสลี อำเภแแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
โทร. 053-673657 แฟกซ์ 053-673885

Copyright ©2016 www.buasalee.go.th. All Rights Reserved :: Design by Chiangrai Enter Soft ::