"ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน" หน้าหลัก ประวัติ ท่องเที่ยว กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวมูล จัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ข่าวสาร / สาระน่ารู้ ติดต่อเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
วัตถุประสงค์
วิสัยทัศน์-ภารกิจ
โครงสร้าง อบต.
 • ผู้บริหาร
 • สำนักปลัด
 • กองการศึษา
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • ฝ่ายนิติบัญญัติ/สภา อบต.
 • ตรวจสอบภายใน
 • สมรรถนะบุคคลากร
  ยุทธศาสตร์ศาสตร์ (พ.ศ.2561-2565)
  แผนที่ อบต.
  สภาพทางเศรฐกิจ
  สภาพทางสังคม
  โครงสร้างพื้นฐาน
  อำนาจหน้าที่ / การบริการ
  พื้นที่รับผิดชอบ
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
  แหล่งท่องเที่ยว
  กิจกรรม
  ข่าวสาร / สารน่ารู้
  แผนการจัดการความรู้ ( KM )
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี
  คำแถลงผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการเบิกจ่ายเงิน
  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 2561-2580
  นโยบายรัฐ การบริการสาธารณะ การช่วยเหลือประชาชนภายใต้สถานการณ์เร่งด่วน
  คู่มือ ระเบียบกฎหมายท้องถิ่น
  ติดต่อเจ้าหน้าที่
   
  ค้นหา
   
   
   
  รวมลิงค์ อบต.
   
   
   
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562
  ดาวน์โหลดเอกสารแนบไฟล์นี้ คลิกที่นี่


   

   

   


                                          

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี 

  เรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

  .......................................................................

   

                     อ้างถึงพระราชบัญญัติการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  ตาม  9  (8  แห่งพระราช

  บัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  2540  องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี  ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำเดือน  กันยายน  พ.ศ.  2562  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  ตามรายละเอียดแนบท้าย

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาโดยทั่วกัน

  ประกาศ  ณ  วันที่  3  เดือน   ตุลาคม  พ.ศ.  2562   

                                                                                                                                                      

                                                                       ขอแสดงความนับถือ

   

   

                                             (นายชาติ  สุภารัตน์)

                                                                                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

    

   
  ประกาศเมื่อ 03 ตุลาคม 2019 เวลา 16:02:16 เปิดอ่านทั้งหมด 188 ครั้ง

  10 ข่าวสารอัพเดทล่าสุด.. ดูข่าวทั้งหมด
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563( ประกาศเมื่อ : 04 สิงหาคม 2020 )
  รายงานข้อมูลตลาดหมู่บ้าน/ชุมชนในเขต อบต.บัวสลี( ประกาศเมื่อ : 16 กรกฏาคม 2020 )
  ประชาสัมพันธ์ งานสภาฯ อบต.บัวสลี( ประกาศเมื่อ : 10 กรกฏาคม 2020 )
  พ.ร.บ. และระเบียบต่าง ๆ( ประกาศเมื่อ : 10 กรกฏาคม 2020 )
  ประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง เลี้ยงชีพยั่งยืน (แม่ลาวฮักฟาร์ม)( ประกาศเมื่อ : 10 กรกฏาคม 2020 )
  ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวโฮมสเตย์สวนกำนัน ทำนา( ประกาศเมื่อ : 10 กรกฏาคม 2019 )
  รายงานผลการปฏิบัติงานไตรมาส 3( ประกาศเมื่อ : 09 กรกฏาคม 2020 )
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563( ประกาศเมื่อ : 03 กรกฏาคม 2020 )
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิิถุนายน 2563( ประกาศเมื่อ : 01 กรกฏาคม 2020 )
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่องประกาศรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ( ประกาศเมื่อ : 24 มิถุนายน 2020 )

   

   
  ค้นในGoogle ค้นใน Buasalee.go.th
  ท่องเที่ยวเชียงราย
  เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริหารจัดการท่องเที่ยวเชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
  ข่าวสารท้องถิ่น
  เชียงรายทูเดย์ | สวท.เชียงราย | จังหวัดเชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
  สถาบันการศึกษา
  มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | รร.พาณิชยการเชียงราย | รร.วิรุณบริหารธุรกิจ | รร.เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
  ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 553766 ครั้ง 9slotsjb1csljo
  เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

  องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ตำบลบัวสลี อำเภแแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
  โทร. 053-673657 แฟกซ์ 053-673885

  Copyright ©2016 www.buasalee.go.th. All Rights Reserved :: Design by Chiangrai Enter Soft ::