"ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน" หน้าหลัก ประวัติ ท่องเที่ยว กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวมูล จัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ข่าวสาร / สาระน่ารู้ ติดต่อเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
หน้าหลัก อบต.บัวสลี
ข้อมูลทั่วไป อบต.บัวสลี
วัตถุประสงค์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้าง อบต.บัวสลี
ผู้บริหาร อบต.บัวสลี
สำนักงานปลัด อบต.บัวสลี
ส่วนการศึกษา อบต.บัวสลี
ส่วนการคลัง อบต.บัวสลี
ส่วนโยธา อบต.บัวสลี
ฝ่ายนิติบัญญัติ/สภา อบต.บัวสลี
หน่วยตรวจสอบภายใน
สมรรถนะ
ยุทธศาสตร์
แผนที่
สภาพทางเศรษฐกิจ ตำบลบัวสลี
สภาพทางสังคม ตำบลบัวสลี
โครงสร้างพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่ / การบริการ
พื้นที่รับผิดชอบ อบต.บัวสลี
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ อบต.บัวสลี
กิจกรรม อบต.บัวสลี
ข่าวสาร / สาระน่ารู้ อบต.บัวสลี
แผนจัดการองค์ความรุ้ ( KM )
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
ค้นหา
 
 
 
รวมลิงค์ อบต.
 
 
 
สมรรถนะบุคคลากร
1101 นักบริหารงานท้องถิ่น
2101 นักบริหารงานทั่วไป
2102 นักบริหารงานการคลัง
2103 นักบริหารงานช่าง
2107 นักบริหารงานการศึกษา
3101 นักจัดการงานทั่วไป
3102 นักทรัพยากรบุคคล
3201 นักวิชาการเงินและบัญชี
3202 นักวิชาการคลัง
3801 นักพัฒนาชุมชน
4101 เจ้าพนักงานธุรการ
4203 เจ้าพนักงานพัสดุ
4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
4701 นายช่างโยธา
4801 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
4805 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งลูกจ้างของ อบต.
 
 
 
 
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 525116 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ตำบลบัวสลี อำเภแแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
โทร. 053-673657 แฟกซ์ 053-673885

Copyright ©2016 www.buasalee.go.th. All Rights Reserved :: Design by Chiangrai Enter Soft ::