"ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน" หน้าหลัก ประวัติ ท่องเที่ยว กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวมูล จัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ข่าวสาร / สาระน่ารู้ ติดต่อเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
หน้าหลัก อบต.บัวสลี
ข้อมูลทั่วไป อบต.บัวสลี
วัตถุประสงค์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้าง อบต.บัวสลี
ผู้บริหาร อบต.บัวสลี
สำนักงานปลัด อบต.บัวสลี
ส่วนการศึกษา อบต.บัวสลี
ส่วนการคลัง อบต.บัวสลี
ส่วนโยธา อบต.บัวสลี
ฝ่ายนิติบัญญัติ/สภา อบต.บัวสลี
หน่วยตรวจสอบภายใน
สมรรถนะ
ยุทธศาสตร์
แผนที่
สภาพทางเศรษฐกิจ ตำบลบัวสลี
สภาพทางสังคม ตำบลบัวสลี
โครงสร้างพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่ / การบริการ
พื้นที่รับผิดชอบ อบต.บัวสลี
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ อบต.บัวสลี
กิจกรรม อบต.บัวสลี
ข่าวสาร / สาระน่ารู้ อบต.บัวสลี
แผนจัดการองค์ความรุ้ ( KM )
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
ค้นหา
 
 
 
รวมลิงค์ อบต.
 
 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักทางการเกษตร รับจ้างทั่วไป ค้าขาย และรับราชการ อาชีพเสริม ได้แก่ การทอผ้า การทำเครื่องปั้นดินเผา การแปรรูปอาหารจากพืชเกษตร การตัดเย็บเสื้อผ้าของกลุ่มสตรี การเพาะเห็ด การกสิกรรมประเภท ไก่ สุกร โค เป็นต้น

 

พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ข้าว ( พันธุ์ กข 6 , กข 10, มะลิ 105, พันธุ์ญี่ปุ่น ) ข้าวโพด ยาสูบ ถั่วเหลือง

 

สัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ สุกร ไก่ โคเนื้อ

หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

- ร้านขายของชำ 24 แห่ง

- ร้านอาหาร 5 แห่ง

- ศูนย์สาธิตการตลาด 2 แห่ง

- โรงบ่มใบยาสูบ 43 แห่ง

- โรงสี 14 แห่ง

- ร้านจำหน่ายน้ำมันขนาดเล็ก 5 แห่ง

- สหกรณ์การเกษตรฯ 1 แห่ง

- สถานประกอบการเครื่องจักรกลหนัก 1 แห่ง

- ร้านซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 4 แห่ง

- สถานประกอบการกิจการดูดทราย 1 แห่ง

- อุตสาหกรรมขนาดเล็ก 1 แห่ง

- ร้านซ่อมรถ 8 แห่ง

- ร้านตัดผม 6 แห่ง

- ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า 2 แห่ง

- ร้านค้าจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 2 แห่ง

- ฟาร์มเลี้ยงไก่ 6 แห่ง

- ฟาร์มเลี้ยงหมู 1 แห่ง

- ธุรกิจการรับซื้อของเก่า 3 แห่ง

- โรงงานคัดแยกพลาสติก 1 แห่ง

 
ข้อมูลรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี
ปีงบประมาณ

รายได้ จัดเก็บเอง

รัฐหรือส่วนราชการจัดเก็บให้

รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐบาล

รวม

2540

261,922.96

899,482.33

1,161,405.29

1,800,200.00

2,961,605.29

2541

159,131.99

2,120,113.00

2,279,244.99

1,377,200.00

3,656,444.99

2542

184,539.74

1,190,672.00

1,375,211.74

1,351,400.00

2,726,611.74

2543

242,041.73

836,527.00

1,078,568.73

1,350,100.00

2,428,668.73

2544

166,629.17

1,958,671.93

2,125,301.10

1,304,500.00

3,429,801.10

2545

398,732.44

2,785,235.80

3,183,968.24

1,624,601.90

4,808,570.14

2546

172,650.34

1,791,149.80

4,940,584.83

3,221,285.52

8,161,820.35

2547

225,365.71

4,430,588.87

4,655,954.58

3,794,452.00

8,450,406.58

2548

319,840.52

7,375,328.82

5,329,350.30

3,289,987.00

16,314,506.64

2549

 

 

2,491,756.20

 

 

2550

1,310,511.21

 

 

972,182.30

 

หมายเหตุ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
 
 
ค้นในGoogle ค้นใน Buasalee.go.th
ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริหารจัดการท่องเที่ยวเชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น
เชียงรายทูเดย์ | สวท.เชียงราย | จังหวัดเชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | รร.พาณิชยการเชียงราย | รร.วิรุณบริหารธุรกิจ | รร.เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 525123 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ตำบลบัวสลี อำเภแแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
โทร. 053-673657 แฟกซ์ 053-673885

Copyright ©2016 www.buasalee.go.th. All Rights Reserved :: Design by Chiangrai Enter Soft ::