"ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน" หน้าหลัก ประวัติ ท่องเที่ยว กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวมูล จัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ข่าวสาร / สาระน่ารู้ ติดต่อเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
วัตถุประสงค์
วิสัยทัศน์-ภารกิจ
โครงสร้าง อบต.
 • ผู้บริหาร
 • สำนักปลัด
 • กองการศึษา
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • ฝ่ายนิติบัญญัติ/สภา อบต.
 • ตรวจสอบภายใน
 • สมรรถนะบุคคลากร
  ยุทธศาสตร์ศาสตร์ (พ.ศ.2561-2565)
  แผนที่ อบต.
  สภาพทางเศรฐกิจ
  สภาพทางสังคม
  โครงสร้างพื้นฐาน
  อำนาจหน้าที่ / การบริการ
  พื้นที่รับผิดชอบ
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
  แหล่งท่องเที่ยว
  กิจกรรม
  ข่าวสาร / สารน่ารู้
  แผนการจัดการความรู้ ( KM )
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี
  คำแถลงผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการเบิกจ่ายเงิน
  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 2561-2580
  นโยบายรัฐ การบริการสาธารณะ การช่วยเหลือประชาชนภายใต้สถานการณ์เร่งด่วน
  คู่มือ ระเบียบกฎหมายท้องถิ่น
  ติดต่อเจ้าหน้าที่
   
  ค้นหา
   
   
   
  รวมลิงค์ อบต.
   
   
   
  สภาพทางเศรษฐกิจ

  อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักทางการเกษตร รับจ้างทั่วไป ค้าขาย และรับราชการ อาชีพเสริม ได้แก่ การทอผ้า การทำเครื่องปั้นดินเผา การแปรรูปอาหารจากพืชเกษตร การตัดเย็บเสื้อผ้าของกลุ่มสตรี การเพาะเห็ด การกสิกรรมประเภท ไก่ สุกร โค เป็นต้น

   

  พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ข้าว ( พันธุ์ กข 6 , กข 10, มะลิ 105, พันธุ์ญี่ปุ่น ) ข้าวโพด ยาสูบ ถั่วเหลือง

   

  สัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ สุกร ไก่ โคเนื้อ

  หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

  - ร้านขายของชำ 24 แห่ง

  - ร้านอาหาร 5 แห่ง

  - ศูนย์สาธิตการตลาด 2 แห่ง

  - โรงบ่มใบยาสูบ 43 แห่ง

  - โรงสี 14 แห่ง

  - ร้านจำหน่ายน้ำมันขนาดเล็ก 5 แห่ง

  - สหกรณ์การเกษตรฯ 1 แห่ง

  - สถานประกอบการเครื่องจักรกลหนัก 1 แห่ง

  - ร้านซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 4 แห่ง

  - สถานประกอบการกิจการดูดทราย 1 แห่ง

  - อุตสาหกรรมขนาดเล็ก 1 แห่ง

  - ร้านซ่อมรถ 8 แห่ง

  - ร้านตัดผม 6 แห่ง

  - ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า 2 แห่ง

  - ร้านค้าจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 2 แห่ง

  - ฟาร์มเลี้ยงไก่ 6 แห่ง

  - ฟาร์มเลี้ยงหมู 1 แห่ง

  - ธุรกิจการรับซื้อของเก่า 3 แห่ง

  - โรงงานคัดแยกพลาสติก 1 แห่ง

   
  ข้อมูลรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี
  ปีงบประมาณ

  รายได้ จัดเก็บเอง

  รัฐหรือส่วนราชการจัดเก็บให้

  รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน

  เงินอุดหนุนรัฐบาล

  รวม

  2540

  261,922.96

  899,482.33

  1,161,405.29

  1,800,200.00

  2,961,605.29

  2541

  159,131.99

  2,120,113.00

  2,279,244.99

  1,377,200.00

  3,656,444.99

  2542

  184,539.74

  1,190,672.00

  1,375,211.74

  1,351,400.00

  2,726,611.74

  2543

  242,041.73

  836,527.00

  1,078,568.73

  1,350,100.00

  2,428,668.73

  2544

  166,629.17

  1,958,671.93

  2,125,301.10

  1,304,500.00

  3,429,801.10

  2545

  398,732.44

  2,785,235.80

  3,183,968.24

  1,624,601.90

  4,808,570.14

  2546

  172,650.34

  1,791,149.80

  4,940,584.83

  3,221,285.52

  8,161,820.35

  2547

  225,365.71

  4,430,588.87

  4,655,954.58

  3,794,452.00

  8,450,406.58

  2548

  319,840.52

  7,375,328.82

  5,329,350.30

  3,289,987.00

  16,314,506.64

  2549

   

   

  2,491,756.20

   

   

  2550

  1,310,511.21

   

   

  972,182.30

   

  หมายเหตุ
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
   
   
  ค้นในGoogle ค้นใน Buasalee.go.th
  ท่องเที่ยวเชียงราย
  เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริหารจัดการท่องเที่ยวเชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
  ข่าวสารท้องถิ่น
  เชียงรายทูเดย์ | สวท.เชียงราย | จังหวัดเชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
  สถาบันการศึกษา
  มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | รร.พาณิชยการเชียงราย | รร.วิรุณบริหารธุรกิจ | รร.เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
  ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 575676 ครั้ง 9slotsjb1csljo
  เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

  องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ตำบลบัวสลี อำเภแแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
  โทร. 053-673657 แฟกซ์ 053-673885

  Copyright ©2016 www.buasalee.go.th. All Rights Reserved :: Design by Chiangrai Enter Soft ::