"ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน" หน้าหลัก ประวัติ ท่องเที่ยว กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวมูล จัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ข่าวสาร / สาระน่ารู้ ติดต่อเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
หน้าหลัก อบต.บัวสลี
ข้อมูลทั่วไป อบต.บัวสลี
วัตถุประสงค์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้าง อบต.บัวสลี
ผู้บริหาร อบต.บัวสลี
สำนักงานปลัด อบต.บัวสลี
ส่วนการศึกษา อบต.บัวสลี
ส่วนการคลัง อบต.บัวสลี
ส่วนโยธา อบต.บัวสลี
ฝ่ายนิติบัญญัติ/สภา อบต.บัวสลี
หน่วยตรวจสอบภายใน
สมรรถนะ
ยุทธศาสตร์
แผนที่
สภาพทางเศรษฐกิจ ตำบลบัวสลี
สภาพทางสังคม ตำบลบัวสลี
โครงสร้างพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่ / การบริการ
พื้นที่รับผิดชอบ อบต.บัวสลี
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ อบต.บัวสลี
กิจกรรม อบต.บัวสลี
ข่าวสาร / สาระน่ารู้ อบต.บัวสลี
แผนจัดการองค์ความรุ้ ( KM )
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
ค้นหา
 
 
 
รวมลิงค์ อบต.
 
 
 
สำนักงานปลัด
 

นายพจน์ มหาวรรณ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

 
นางสาวรัชนีพรรณ กันธิยะ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี
 
นายศิวกร ถูกจิตร
หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี
     

นางสาวดวงใจ  ใจเที่ยง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายปกรณ์ จันทะรส
นักจัดการงานทั่วไป
นางเอี่ยมศรี  แว่นไว
นักทรัพยาบุคคล
 
นางมัลลิกา ทองใบ
จพง.ธุรการ
ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล ประกอบ
นักพัฒนาชุมชน
นายสุริยัน  เต็มกัณฑ์
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
     
นางสาวลภัสรดา สุภาชนะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
-- ว่าง ---
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายถนัด วงษา
พนักงานขับรถยนต์
   
นางสาวสุพัตรา สลีสองสม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายชำนาญ ก้อนนาค
คนงานทั่วไป
นางมาติกา พรมมาลา
คนงานทั่วไป
     
   
นายสุริยันต์ เสนางาม
คนงานทั่วไป
   
     
     
     
     
     
 
ค้นในGoogle ค้นใน Buasalee.go.th
ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริหารจัดการท่องเที่ยวเชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น
เชียงรายทูเดย์ | สวท.เชียงราย | จังหวัดเชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | รร.พาณิชยการเชียงราย | รร.วิรุณบริหารธุรกิจ | รร.เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 525112 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ตำบลบัวสลี อำเภแแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
โทร. 053-673657 แฟกซ์ 053-673885

Copyright ©2016 www.buasalee.go.th. All Rights Reserved :: Design by Chiangrai Enter Soft ::