"ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน" หน้าหลัก ประวัติ ท่องเที่ยว กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวมูล จัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ข่าวสาร / สาระน่ารู้ ติดต่อเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
หน้าหลัก อบต.บัวสลี
ข้อมูลทั่วไป อบต.บัวสลี
วัตถุประสงค์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้าง อบต.บัวสลี
ผู้บริหาร อบต.บัวสลี
สำนักงานปลัด อบต.บัวสลี
ส่วนการศึกษา อบต.บัวสลี
ส่วนการคลัง อบต.บัวสลี
ส่วนโยธา อบต.บัวสลี
ฝ่ายนิติบัญญัติ/สภา อบต.บัวสลี
หน่วยตรวจสอบภายใน
สมรรถนะ
ยุทธศาสตร์
แผนที่
สภาพทางเศรษฐกิจ ตำบลบัวสลี
สภาพทางสังคม ตำบลบัวสลี
โครงสร้างพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่ / การบริการ
พื้นที่รับผิดชอบ อบต.บัวสลี
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ อบต.บัวสลี
กิจกรรม อบต.บัวสลี
ข่าวสาร / สาระน่ารู้ อบต.บัวสลี
แผนจัดการองค์ความรุ้ ( KM )
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
ค้นหา
 
 
 
รวมลิงค์ อบต.
 
 
 

สภาพทางสังคม

การศึกษา

1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ระดับอนุบาล – ม.3 จำนวน 1 แห่ง ( โรงเรียนอนุบาลบัวสลี)

- ระดับอนุบาล – ป.6 จำนวน 2 แห่ง ( โรงเรียนบ้านต้นง้าว, โรงเรียนบ้านต้นยาง)

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- ภารกิจตามโครงการถ่ายโอนฯ จากกรมพัฒนาชุมชน จำนวน 3 แห่ง ( หมู่ 3, 4 และ 6)

- ภารกิจตามโครงการถ่ายโอนฯจาก สปช. อนุบาล 3 ขวบ จำนวน 1 แห่ง

3. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จำนวน 1 แห่ง

4. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 12 แห่ง

 

องค์กรศาสนา

- วัด 6 แห่ง ( วัดต้นง้าว , วัดบัวสลี , วัดสันปูเลย , วัดศรียางชุม , วัดศรีวังมูล , วัดหนองคึก )

 

การบริการด้านสาธารณสุข

- สถานีอนามัย 2 แห่ง

( สอ. ตำบลบัวสลี รับผิดชอบ หมู่ที่ 1,6,7,8,10,11 และ 12)

( สอ. พุทธสถาน รับผิดชอบ หมู่ที่ 2,3,4,5 และ 9 )

- ศูนย์สาธารณสุขขั้นมูลฐานประจำหมู่บ้าน 12 แห่ง

- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- ศูนย์บริการประชาชน 1 แห่ง เขตความรับผิดชอบ ( สภ. อ. แม่ลาว) หมู่ที่ 3

- ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 1 แห่ง

 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม

เส้นทางที่ 1 ถนนพหลโยธิน ( สายเอเชีย 1 เป็นถนนสี่เลนส์) ผ่านหมู่ที่ 1,6,7,12

เส้นทางที่ 2 ถนนพหลโยธิน- แม่ต๊าก ( ลาดยาง) ผ่านหมู่ที่ 1,2,3,4,5,11

 

การโทรคมนาคม

- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขสาขาย่อย 1 แห่ง ( หมู่ที่ 4)

- ตู้บริการโทรศัพท์สาธารณะ 11 แห่ง

- สถานีวิทยุ ทอ.015. ภาค AM. 1 แห่ง
 

การไฟฟ้า

- จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง จำนวน 12 หมู่บ้าน

 
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- ประปา 7 แห่ง ( หมู่ที่ 4,5,6,7,8,9,10)

- คลองชลประทาน 2 สาย

- แม่น้ำ 1 สาย

- ลำน้ำลำห้วย 5 สาย

 
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

1. ป่าไม้ในเขตพื้นที่ป่าสงวน จำนวน 500 ไร่

2. ป่าชุมชน จำนวน 1,200 ไร่

 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

- แม่น้ำ , ลำห้วย 6 สาย ได้แก่

  • แม่น้ำลาว ผ่านหมู่ที่ 1,6,7,8,10 และ12
  • ลำห้วยแม่มอญ ผ่านหมู่ที่ 1,7,9,11 และ 12
  • ลำห้วยแม่ต๊าก ผ่านหมู่ที่ 1,2,3,4 และ 5
  • ลำเหมืองกลางทุ่ง หมู่ที่ 4
  • ลำเหมืองกองช้าง หมู่ที่ 4
  • ลำเหมืองแม่ขาว ผ่านหมู่ที่ 9,2,11

- บึง, หนอง และอื่นๆ 13 แห่ง ได้แก่

1. หนองกว๊าน หมู่ที่ 1 2. หนองน้ำหลงใหญ่ หมู่ที่ 12

3. หนองบัวน้อย หมู่ที่ 2 4. หนองบัว( หัวโล๊ะ) หมู่ที่ 3

5. หนองป่าไคร้ หมู่ที่ 4 6. หนองบัว( แม่ต๊าก) หมู่ที่ 5

7. หนองหวาย หมู่ที่ 6 8. หนองกุด หมู่ที่ 6

9. หนองบัว หมู่ที่ 7 10. หนองน้ำโค้ง หมู่ที่ 7

11. หนองน้ำหลง หมู่ที่ 10 12. หนองคึก หมู่ที่ 8

13. หนองป่าไคร้ หมู่ที่ 7

 

มวลชนจัดตั้ง

- ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 2 รุ่น 380 คน

- กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ประจำหมู่บ้าน จำนวน 130 คน

- กลุ่มพัฒนาสตรี จำนวน 180 คน

- กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 60 คน

- กลุ่มสมาชิกตำรวจบ้าน จำนวน 120 คน

 
 
ค้นในGoogle ค้นใน Buasalee.go.th
ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริหารจัดการท่องเที่ยวเชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น
เชียงรายทูเดย์ | สวท.เชียงราย | จังหวัดเชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | รร.พาณิชยการเชียงราย | รร.วิรุณบริหารธุรกิจ | รร.เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 525131 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ตำบลบัวสลี อำเภแแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
โทร. 053-673657 แฟกซ์ 053-673885

Copyright ©2016 www.buasalee.go.th. All Rights Reserved :: Design by Chiangrai Enter Soft ::