"ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน" หน้าหลัก ประวัติ ท่องเที่ยว กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวมูล จัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ข่าวสาร / สาระน่ารู้ ติดต่อเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
วัตถุประสงค์
วิสัยทัศน์-ภารกิจ
โครงสร้าง อบต.
 • ผู้บริหาร
 • สำนักปลัด
 • กองการศึษา
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • ฝ่ายนิติบัญญัติ/สภา อบต.
 • ตรวจสอบภายใน
 • สมรรถนะบุคคลากร
  ยุทธศาสตร์ศาสตร์ (พ.ศ.2561-2565)
  แผนที่ อบต.
  สภาพทางเศรฐกิจ
  สภาพทางสังคม
  โครงสร้างพื้นฐาน
  อำนาจหน้าที่ / การบริการ
  พื้นที่รับผิดชอบ
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
  แหล่งท่องเที่ยว
  กิจกรรม
  ข่าวสาร / สารน่ารู้
  แผนการจัดการความรู้ ( KM )
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี
  คำแถลงผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการเบิกจ่ายเงิน
  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 2561-2580
  นโยบายรัฐ การบริการสาธารณะ การช่วยเหลือประชาชนภายใต้สถานการณ์เร่งด่วน
  คู่มือ ระเบียบกฎหมายท้องถิ่น
  ติดต่อเจ้าหน้าที่
   
  ค้นหา
   
   
   
  รวมลิงค์ อบต.
   
   
   

  สภาพทางสังคม

  การศึกษา

  1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  - ระดับอนุบาล – ม.3 จำนวน 1 แห่ง ( โรงเรียนอนุบาลบัวสลี)

  - ระดับอนุบาล – ป.6 จำนวน 2 แห่ง ( โรงเรียนบ้านต้นง้าว, โรงเรียนบ้านต้นยาง)

  2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  - ภารกิจตามโครงการถ่ายโอนฯ จากกรมพัฒนาชุมชน จำนวน 3 แห่ง ( หมู่ 3, 4 และ 6)

  - ภารกิจตามโครงการถ่ายโอนฯจาก สปช. อนุบาล 3 ขวบ จำนวน 1 แห่ง

  3. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จำนวน 1 แห่ง

  4. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 12 แห่ง

   

  องค์กรศาสนา

  - วัด 6 แห่ง ( วัดต้นง้าว , วัดบัวสลี , วัดสันปูเลย , วัดศรียางชุม , วัดศรีวังมูล , วัดหนองคึก )

   

  การบริการด้านสาธารณสุข

  - สถานีอนามัย 2 แห่ง

  ( สอ. ตำบลบัวสลี รับผิดชอบ หมู่ที่ 1,6,7,8,10,11 และ 12)

  ( สอ. พุทธสถาน รับผิดชอบ หมู่ที่ 2,3,4,5 และ 9 )

  - ศูนย์สาธารณสุขขั้นมูลฐานประจำหมู่บ้าน 12 แห่ง

  - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
   

  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

  - ศูนย์บริการประชาชน 1 แห่ง เขตความรับผิดชอบ ( สภ. อ. แม่ลาว) หมู่ที่ 3

  - ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 1 แห่ง

   

  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

  การคมนาคม

  เส้นทางที่ 1 ถนนพหลโยธิน ( สายเอเชีย 1 เป็นถนนสี่เลนส์) ผ่านหมู่ที่ 1,6,7,12

  เส้นทางที่ 2 ถนนพหลโยธิน- แม่ต๊าก ( ลาดยาง) ผ่านหมู่ที่ 1,2,3,4,5,11

   

  การโทรคมนาคม

  - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขสาขาย่อย 1 แห่ง ( หมู่ที่ 4)

  - ตู้บริการโทรศัพท์สาธารณะ 11 แห่ง

  - สถานีวิทยุ ทอ.015. ภาค AM. 1 แห่ง
   

  การไฟฟ้า

  - จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง จำนวน 12 หมู่บ้าน

   
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

  - ประปา 7 แห่ง ( หมู่ที่ 4,5,6,7,8,9,10)

  - คลองชลประทาน 2 สาย

  - แม่น้ำ 1 สาย

  - ลำน้ำลำห้วย 5 สาย

   
  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

  1. ป่าไม้ในเขตพื้นที่ป่าสงวน จำนวน 500 ไร่

  2. ป่าชุมชน จำนวน 1,200 ไร่

   
  แหล่งน้ำธรรมชาติ

  - แม่น้ำ , ลำห้วย 6 สาย ได้แก่

  • แม่น้ำลาว ผ่านหมู่ที่ 1,6,7,8,10 และ12
  • ลำห้วยแม่มอญ ผ่านหมู่ที่ 1,7,9,11 และ 12
  • ลำห้วยแม่ต๊าก ผ่านหมู่ที่ 1,2,3,4 และ 5
  • ลำเหมืองกลางทุ่ง หมู่ที่ 4
  • ลำเหมืองกองช้าง หมู่ที่ 4
  • ลำเหมืองแม่ขาว ผ่านหมู่ที่ 9,2,11

  - บึง, หนอง และอื่นๆ 13 แห่ง ได้แก่

  1. หนองกว๊าน หมู่ที่ 1 2. หนองน้ำหลงใหญ่ หมู่ที่ 12

  3. หนองบัวน้อย หมู่ที่ 2 4. หนองบัว( หัวโล๊ะ) หมู่ที่ 3

  5. หนองป่าไคร้ หมู่ที่ 4 6. หนองบัว( แม่ต๊าก) หมู่ที่ 5

  7. หนองหวาย หมู่ที่ 6 8. หนองกุด หมู่ที่ 6

  9. หนองบัว หมู่ที่ 7 10. หนองน้ำโค้ง หมู่ที่ 7

  11. หนองน้ำหลง หมู่ที่ 10 12. หนองคึก หมู่ที่ 8

  13. หนองป่าไคร้ หมู่ที่ 7

   

  มวลชนจัดตั้ง

  - ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 2 รุ่น 380 คน

  - กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ประจำหมู่บ้าน จำนวน 130 คน

  - กลุ่มพัฒนาสตรี จำนวน 180 คน

  - กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 60 คน

  - กลุ่มสมาชิกตำรวจบ้าน จำนวน 120 คน

   
   
  ค้นในGoogle ค้นใน Buasalee.go.th
  ท่องเที่ยวเชียงราย
  เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริหารจัดการท่องเที่ยวเชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
  ข่าวสารท้องถิ่น
  เชียงรายทูเดย์ | สวท.เชียงราย | จังหวัดเชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
  สถาบันการศึกษา
  มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | รร.พาณิชยการเชียงราย | รร.วิรุณบริหารธุรกิจ | รร.เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
  ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 569129 ครั้ง 9slotsjb1csljo
  เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

  องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ตำบลบัวสลี อำเภแแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
  โทร. 053-673657 แฟกซ์ 053-673885

  Copyright ©2016 www.buasalee.go.th. All Rights Reserved :: Design by Chiangrai Enter Soft ::